Program konferencji

10:00 – 19:50

14 września 2023

CZWARTEK

Wstępny program naukowy, stan na dzień: 06.09.2023 rok. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian.

10:00 – 11:18

SESJA

Sesja Młodych Okulistów – ciekawe przypadki
Partner sesji: Thea
PREZYDIUM:
prof. dr hab. med. Marek Prost
dr hab. n. med., prof. WIML Joanna Gołębiewska
dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
dr n. med. Radosław Różycki
dr n. med. Jaromir Wasyluk
Wykład ekspercki

10:00-10:15
 Bo liczy się czas…korzyści ze stosowania resweratrolu u pacjentów z AMD
dr hab. n. med., prof. WIML  Joanna Gołębiewska
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

Prezentacje przypadków:

10:15-10:22
MO/1 Kseroftalmia u pacjenta z niewydolnością trzustki
dr Paweł Kolman, dr n. med. Jacek Brymerski
Oddział Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie

10:22-10:29
MO/2 Chirurgiczne leczenie wylewu podplamkowego w przebiegu wysiękowego AMD
dr Bartosz Biliński, dr n. med. Agnieszka Nowosielska
Warszawski Szpital Okulistyczny, Warszawa

10:29-10:36
MO/3 Jaskra barwnikowa – studium przypadku
dr Katarzyna Paczwa1, dr Magdalena Rerych1, dr n. med. Jaromir Wasyluk1,2
1Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
2Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

10:36-10:43
MO/4 Zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu ostrej niedrożności tętnicy środkowej siatkówki
dr Paweł Smoliński
Oddział Okulistyczny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10:43-10:50
MO/5 Ropowica oczodołu w przebiegu Covid-19 – obserwacja 2-letnia
dr Mateusz Jacuński, dr Paulina Szabelska, dr Dominika Białas,
dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

10:50-10:57
MO/6 Dirofilarioza oczna opis przypadku

dr Mariana Leskiv, dr Beata Miłońska-Pego
Zespół Oddziałów Okulistyki, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa

10:57-11:04
MO/7 Retinopatia indukowana laserem – opis przypadku
dr Noa Kundzicz-Kaczyńska, prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa
Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii UM w Poznaniu

11:04-11:11
MO/8 Postępowanie w przypadku odsłonięcia zastawki Ahmeda
dr Natalia Rybak, dr n. med. Dorota Pożarowska,
prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11:11-11:18
MO/9 Rozwarstwienie siatkówki u dzieci: Wyzwania diagnostyczne, monitorowanie i leczenie – studium przypadku 
dr Dominka Siemianowska, dr Anna Cebrat, dr Małgorzata Kochana, dr n. med. Małgorzata Woś
Oddział Okulistyki z Pododdziałem Dziecięcym, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

 

11:18 – 11:30
Przerwa kawowa
11:30 – 13:00

SESJA

Sesja Młodych Okulistów – ciekawe przypadki - cd.
Partner sesji: Thea
Wykład ekspercki

11:30-11:45
Terapia nowo rozpoznanej jaskry według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego
dr Małgorzata Krajewska
Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

Prezentacje przypadków:

11:45-11:52
MO/10 Nadciśnienie złośliwe- nowoczesna diagnostyka zmian na dnie oka
Maria Żmijewska1, dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska2
1Studenckie Koło Naukowe „Oko” przy Klinice Okulistyki, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa

11:52-11:59
MO/11 Co robić kiedy standardowa dekompresja kostna w orbitopatii tarczycowej nie wystarcza?
lek. dent. Dominik Szczeciński, lek. dent. Patrycja Ujma, dr Tomasz Gmyrek,
dr n. med. Tomasz Wach, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11:59-12:06
MO/12 Witrektomia 20G z wymianą PFCL na olej silikonowy u 68-letniej pacjentki po krwotoku wypierającym oka lewego
dr Aleksandra Górska1, dr n. med. Sebastian Sirek1,2,
dr hab. n. med. Wojciech Rokicki1,2
1
Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

12:06-12:13
MO/13 Nawrotowe jednostronne surowicze odwarstwienie siatkówki jako pierwsza manifestacja raka płaskonabłonkowego płuc
dr Mateusz Zarzecki, dr n. med. Emil Saeed, dr hab. n. med. Joanna Konopińska
Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

12:13-12:20
MO/14 Modyfikacje oporu odpływu cieczy wodnistej w przetokowych i nieprzetokowych operacjach przeciwjaskrowych
dr Łukasz Macutkiewicz
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12:20-12:27
MO/15 Pacjent po radioterapii jako wyzwanie terapeutyczne w chirurgii okuloplastycznej – prezentacja przypadku
dr Anna Jagielak-Grab, dr Dominika Białas, dr Katarzyna Lepska,
dr Paulina Szabelska, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

12:27-12:34
MO/16 Degradacja  spektrometryczna  sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych w oku pacjenta- analiza przypadków
dr Karolina Korycińska, dr n. med. Agnieszka Cisek 1,2,
dr n. med. Mariusz Spyra1,2
1Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
2Visum Clinic, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rzeszów

12:34-12:41
MO/17
Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki w 30-letniej obserwacji: case report
dr Krzysztof Eder1, dr Paulina Langosz1 , dr hab. n. med. Rafał Leszczyński1 , prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1, 2 
1Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

12:41-12:48
MO/18
Wpływ leczenia Systemem Termicznej Pulsacji na przedoperacyjne pomiary układu wzrokowego u pacjentów z MGD kwalifikowanych do operacji zaćmy – seria przypadków
dr Paulina Szabelska, dr hab. n. med., prof. WIML Joanna Gołębiewska, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

12:48-13:00 Dyskusja

13:00 – 14:00
Lunch
14:00 – 14:45

KURS

 

 

KURS

 

 

KURS

 

 

KURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs 1
Triki udanej belfaroplastyki, zastosowanie radiofrekwencji, współczesne techniki operacyjne

dr n. med. Radosław Różycki / dr Dominika Białas
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

Kurs 2
Jak wybrnąć z powikłań z trakcie operacji operacji zaćmy – witrektomia przednia i tylna

dr n.med. Tomasz Kuc
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

Kurs 3
Szkiełko i oko – refrakcja, optyka, foropter
mgr inż. Andrzej Piotrowski
Wydział Optometrii w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Kurs 4
OCT i AngioOCT – trudne przypadki 

dr hab. n. med., prof. WIML Joanna Gołębiewska
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

15:00 – 15:45

KURS

 

 

KURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

KURS

 

 

KURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs 5
Zastosowanie toksyny botulinowej w okulistyce

dr Katarzyna Lepska
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

Kurs 6
Laseroterapia Nd:YAG: jak bezpiecznie i prawidłowo wykonać kapsulotomię i irydotomię
dr n. med. Jaromir Wasyluk
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

Kurs 7
Nowoczesna terapia MGD  – praktyczne warsztaty z zastosowaniem terapii pulsacji termicznej LipiFLow
dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Partner kursu:

Kurs 8
Mikropulsy w leczeniu chorób siatkówki 
dr hab. n. med. Maciej Gawęcki
Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok w Gdańsku Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

16:00 – 16:45

KURSKURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

A
S

KURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

KURS

Kurs 9
Orzecznictwo w okulistyce
 
dr n. med. Wiktor Stopyra
Szpital Okulistyczny MW-med, Kraków

Kurs 10
MLT i SLT w leczeniu jaskry oczami praktyka
dr Małgorzata Krajewska
Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

Kurs 11
Perymetria – prawidłowa interpretacja klasycznego badania

dr n. med. Jaromir Wasyluk
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

Kurs 12
Podstawy fakoemulsyfiacji – wskazówki praktyczne udanego zabiegu

dr n. med. Marcin Jezierski
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

17:00 – 17:45

KURS

 

 

KURS

 

 

KURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

KURS

Kurs 13
Latest algorythms for diagnostics and surgical treatment of BCC
dr Nabil El-Hindy, Wielka Brytania
York Teaching Hospital, Leeds Teaching Hospital NHS Trust, York, Wielka Brytania

Kurs 14
Witreoliza w praktyce 

dr Andrzej Dmitriew
Katedra Okulistyki UM w Poznaniu, Klinika reOptis w Poznaniu

Kurs 15
Badanie okulistyczne małego dziecka – praktyczne wskazówki

prof. dr hab. n. med. Marek Prost
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Okulistyki Dziecięcej, Warszawa

Kurs 16
Współczesne wskazania do iniekcji aVEGF, porównanie dostępnych leków i obowiązujące programy lekowe
dr Justyna Mędrzycka1,2/ dr Mariusz Strąk1,3
1Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
2Centrum Medyczne Enel-Med
3Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

17:45 – 18:15
Przerwa kawowa
18:15 – 18:30
Uroczyste Rozpoczęcie Konferencji

Powitanie gości

18:30 – 19:50

SESJA

Sesja inauguracyjna lotniczo-kosmiczna

PREZYDIUM:
płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki
prof. dr hab. med. Marek Prost
prof. dr hab. n. med. Anna Święch
dr n. med. Radosław Różycki

18:30-18:50
LK/1 Kościuszkowskie kosy – historia jednego znaku

płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki
Dowódca 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego WP, Mińsk Mazowiecki

18:50-19:10
LK/2 Ciężkie życie pilota – symulatory wirówka, komory ciśnień i inne tortury w WIML-u

płk rez. dr n. med. Krzysztof Paweł Kowalczuk
Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego WIML, Warszawa

19:10-19:30
LK/3 Problemy okulistyczne długotrwałych lotów kosmicznych

prof. dr hab. med. Marek Prost
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

19:30-19:40
LK/4 Jak doszło do wynalezienia pierwszej sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej i jaką rolę w tej historii odegrało lotnictwo?

dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
Partner wykładu:

LK/5 19:40-19:50
Diagnostyka siatkówki w kosmosie

prof. dr hab. n. med. Anna Święch
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Partner wykładu:

9:00 - 17:50

15 września 2023

PIĄTEK

Wstępny program naukowy, stan na dzień: 06.09.2023 rok. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian.

9:00 – 10:40

SESJA I

Sesja I JASKRA

PREZYDIUM:
prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
prof. dr hab. med. Piotr Jurowski
dr hab. n. med. Wojciech Hautz
dr hab. n. med. Joanna Konopińska
dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
dr n. med. Jaromir Wasyluk

9:00-9:10
I/1 Postępowanie farmakologiczne czy chirurgiczne w jaskrze wąskiego kąta przesączania

prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło,  dr n. med.  Martyna Tomczyk-Socha
Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

9:10-9:20
I/2 MIGS, MIBS i BAGS – o co w tym wszystkim chodzi? Współczesna chirurgia jaskry

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka
Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, Warszawa

 9:20-9:30
I/3 Nowe rozwiązania w zastosowaniu jaskrowych implantów drenujących

dr n. med.  Dorota Pożarowska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9:30-9:40
I/4 Nieperforująca głęboka sklerektomia – operacja kontrolowanej filtracji

prof. dr hab. med. Piotr Jurowski
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersytetu Medycznego, Łódź

9:40-9:50
I/5 Leczenie chirurgiczne jaskry wrodzonej

dr hab. n. med. Wojciech Hautz
Klinika Okulistyki, Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

9:50-10:00
I/6 Chirurgia mało inwazyjna czy chirurgia minimalnie inwazyjna: porównanie skuteczności kanaloplastyki ab externo vs iStent w leczeniu jaskry otwartego kąta- obserwacje roczne

dr hab n. med.  Joanna Konopińska, dr n. med.  Kinga Gołaszewska
Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

10:00-10:10
I/7 Współczesne możliwości i wskazania do laseroterapii jako leczenia I oraz II rzutu w jaskrze pierwotnej otwartego kąta

dr n. med. Jaromir Wasyluk1,2, dr Małgorzata Krajewska2
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

10:10-10:20
I/8 Co nowego w diagnostyce jaskry może powiedzieć optyka adaptywna

dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska, dr Alina Szewczuk
Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa

10:20-10:40
Dyskusja

10:40 – 11:00
Przerwa kawowa
11:00 – 12:50

SESJA II

Sesja II ZAĆMA

PREZYDIUM:
prof. dr hab. n. med. Bartłomiej J. Kałużny
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
prof. dr hab. med. Marek E. Prost
dr n. med. Marcin Jezierski
dr n. med. Maria Muzyka-Woźniak

11:00-11:10
II/1 Czego jeszcze nie wiemy o operacji zaćmy?

prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, dr n. med. Wojciech Luboń, dr Wojciech Maruszczyk
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK, Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

11:10-11:20
II/2 Długa kwalifikacja do krótkiej operacji – wewnątrzgałkowe soczewki premium (nie) dla każdego

dr n. med. Maria MuzykaWoźniak
Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM, Wrocław

11:20-11:30
II/3 Czy soczewki przedniokomorowe to przeszłość?

prof. dr hab. n. med. Bartłomiej J. Kałużny
Klinika Okulistyki i Optometrii CM UMK, Bydgoszcz

11:30-11:40
II/4 Monofocal, Monofocal+ czy EDOF? Czy nomenklatura producentów odpowiada rzeczywistym różnicom?
dr Andrzej Dmitriew
Katedra Okulistyki UM w Poznaniu, Klinika reOptis w Poznaniu

11:40-11:50
II/5 PEX – wyznania o wyzwaniach
dr Zbigniew Dyda
Centrum Okulistyczne SUDETY, Świdnica

11:50-12:00
II/6 Negatywne dysfotopsje po operacji zaćmy – problem, który istnieje

dr n. med. Marcin Jezierski
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

12:00-12:10
II/7 Korekcja bezsoczewkowości u dzieci z zastosowaniem soczewki wewnątrzgałkowej Carlevale

prof. dr hab. med. Marek E. Prost
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie

12:10-12:20
II/8 Zastosowanie dekspantenolu w praktyce lekarza okulisty – przypadki kliniczne
dr Paulina Szabelska, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa
Partner wykładu:

12:20-12:40
Dyskusja

12:40 – 14:00
Lunch
12:40 – 13:20

SESJA LUNCHOWA

Sesja Lunchowa
Partner sesji: Lumibird Medical Polska

Zastosowanie C-Stim w okulistyce – czyli o IPL okiem lekarza praktyka
dr Paulina Szabelska, dr Anna Jagielak-Grab, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

14:00 – 15:30

SESJA III

Sesja III SIATKÓWKA

PREZYDIUM:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki
prof. dr hab. n. med. Zofi a Anna Nawrocka
dr hab. n. med., prof. WIML Joanna Gołębiewska
dr hab. n. med. Maciej Gawęcki

14:00-14:10
III/1 Nowości w leczeniu AMD

dr n. med. Magdalena Ulińska
Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, Warszawa

14:10-14:20
III/2 Retinopatia cukrzycowa – jedna przyczyna – różne obrazy chorobowe i postępowanie
prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki, dr n. med. Zofia Nawrocka, prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka
Gabinet Okulistyczny OKULISTYKA NAWROCCY
Klinika Okulistyczna Jasne Błonia Sp. z o.o.

14:20-14:30  
III/3 Nowości w chirurgii plamki

prof. dr hab. n. med.  Zofia Anna Nawrocka
Gabinet Okulistyczny OKULISTYKA NAWROCCY
Klinika Okulistyczna Jasne Błonia Sp. z o.o.

14:30-14:40 
III/4 Jaskra wtórna po operacjach siatkówki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

14:40-14:50
III/5 Ektazje naczyniówki jako jedna z chorób ze spektrum pachychoroid – aktualności
dr hab n. med., prof. WIML  Joanna Gołębiewska, dr Paulina Szabelska
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

14:50-15:00
III/6 Crossover na PDT po terapii mikropulsowej w CSCR

dr hab. n. med. Maciej Gawęcki
Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok w Gdańsku
Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

15:00-15:10 
III/7 Śródoperacyjne OCT – fakty i mity

dr n. med. Sławomir Cisiecki
Centrum Medyczne Julianów, Łódź

Partner wykładu:

15:10-15:30
Dyskusja

15:30 – 16:00
Przerwa kawowa
16:00 – 17:50

SESJA IV

Sesja IV OKLULOPLASTYKA

PREZYDIUM:
dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak
dr n. med. Radosław Różycki
dr Dominika Białas
dr Nabil El-Hindy

16:00-16:10
IV/1 Niedrożność dróg łzowych (PANDO) – DCR/LDCR/EDCR – która metoda jest najlepsza?

dr Nabil El-Hindy
York Teaching Hospital, Leeds Teaching Hospital NHS Trust, York, Wielka Brytania

16:10-16:20
IV/2 Porażenna niedomykalność powieki górnej – jaką terapię wybrać
dr n. med.  Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

16:20-16:30
IV/3 Zespół wiotkiej powieki FES– jak to rozwiązać?

dr Dominika Białas, dr Paulina Szabelska
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

16:30-16:40
IV/4
Antyseptyka w pielęgnacji brzegów powiek
dr Kamila Kucharska
OQlary OQlarki, Warszawa
Partner wykładu:   

16:40 -16:50
IV/5 Dwojenie – dekopensacja zezów u dorosłych. Czy każdy pacjent może być operowany?

dr n. med. Małgorzata Musiorska
Dzięgielewska Instytut Oka, Warszawa
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
Fundacja CU, Warszawa

16:50-17:00
IV/6 LTS – wskazania i technika operacyjna

dr Katarzyna Lepska1,2, dr n. med. Radosław Różycki1,2
1Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
2Centrum Medyczne Orbita w Warszawie

17:00-17:10
IV/7
Zmiany łagodne aparatu ochronnego oka – plazma, krioterapia czy chirurgia?
dr Dominika Białas, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

17:10-17:20
IV/8 Znamię spojówki – kiedy obserwować, a kiedy operować
dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak
Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

17:20-17:30
IV/9 Zastosowanie diatermii LOKTAL w zabiegach okuloplastycznych
dr Dominika Białas
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa
Partner wykładu:

17:30-17:50
Dyskusja

9:30 – 13:05

16 września 2023

SOBOTA

Wstępny program naukowy, stan na dzień: 06.09. 2023 rok. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian.

9:30 – 10:50

SESJA V

Sesja V OKULISTYCZNA MEDYCYNA ESTETYCZNA

PREZYDIUM:
dr n. med. Marcin Ambroziak
dr Iwona Marycz-Langner
dr n. med. Radosław Różycki
dr Monika Dzięgielewska

9:30–9:40    
V/1 Substancje mające działanie odmładzające stosowane w okolicy powiek
 
dr n. med.  Marcin Ambroziak
Klinika Ambroziak, Warszawa
Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

9:40–9:50  
V/2 Nowości w medycynie estetycznej twarzy

dr Robert Chmielewski
Prime Clinic, Warszawa

9:50–10:00
V/3 Blefaroplastyka powiek górnych – jak osiągnąć optymalny wynik operacj
i
dr Monika Dzięgielewska
Dzięgielewska Instytut Oka, Warszawa

10:00–10:10
V/4 Zastosowanie mobilnego usg w medycynie estetycznej z uwzględnieniem okolicy oka
dr Barbara Parda-Głomska
Klinika Medycyny Estetyczno-Naprawczej DR PARDA, Wólka Kozodawska 

10:10–10:20  
V/5 Wampirze zabiegi – wskazania, efekty, zalety i wady

dr Robert Kasperek
Klinika Dr Robert Kasperek, Jelenia Góra

10:20–10:30
V/6 Stymulatory tkankowe rekomendowane w odmładzaniu skóry okolicy oka; zabiegi estetyczne przed i po blepharoplastyce
dr Iwona Marycz-Langner
DermClinic, Warszawa
Partner wykładu: 

10:30-10:50
Dyskusja

10:50 – 11:40
Przerwa kawowa
11:40 – 13:00

SESJA VI

SESJA VI "CZERWONE OKO"

PREZYDIUM:
prof. dr hab. n. med. Marek Prost
dr hab. n. med., prof. UMED Arleta Waszczykowska
dr n. med. Anna Maria Ambroziak


PROWADZĄCY:
prof. dr hab. n. med. Marek Prost

Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie

11:40-11:50
VI/1  Medice, cura te ipsum! Osiędbanie (self-care) w zawodzie lekarza
dr n. społ. Teresa Sławińska
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

11:50-12:00
VI/2 Zespół suchego oka a alergia
dr n. med. Ewa Bogacka1, dr n. med. Anna Groblewska2
1Dobrostan, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, Wrocław
2Klinika Okulistyki ICZMP Łódź

12:00-12:10
VI/3 Soczewki kontaktowe i zespół suchego oka – czy można to pogodzić?
dr hab. n. med., prof. UMED Arleta Waszczykowska
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersytetu Medycznego, Łódź

12:10-12:20
VI/4 Co ma do zaproponowania XXI wiek w diagnostyce zespołu suchego oka? Najnowsze  protokoły komputerowych analizatorów powierzchni oka, termografia, meibografia i testy filmu łzowego
dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej,Warszawa

12:20-12:30
VI/5 Praktyczna diagnostyka powierzchni oka w lampie szczelinowej
prof. dr hab. med. Marek Prost
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie

12:30-12:40
VI/6 Nowoczesne terapie w ZSO i MGD – termopulsacja, IPL, światło czerwone – perspektywa praktyka i naukowca
 
dr n. med. Anna Maria Ambroziak
Uniwersytet Warszawski
Uczelnia Medyczna MCS
Centrum Okulistyczne Świat Oka, Warszawa

12:40-13:00
Dyskusja

13:00 – 13:40
Wręczenie nagród wykładowcom Sesji Młodych Okulistów i zakończenie konferencji
13:45
Lunch

Organizator

Współorganizator

Biuro Organizacji Konferencji

Top