9:00 - 17:50

15 września 2023

PIĄTEK

Wstępny program naukowy, stan na dzień: 06.09.2023 rok. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian.

9:00 – 10:40

SESJA I

Sesja I JASKRA

PREZYDIUM:
prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
prof. dr hab. med. Piotr Jurowski
dr hab. n. med. Wojciech Hautz
dr hab. n. med. Joanna Konopińska
dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
dr n. med. Jaromir Wasyluk

9:00-9:10
I/1 Postępowanie farmakologiczne czy chirurgiczne w jaskrze wąskiego kąta przesączania

prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło,  dr n. med.  Martyna Tomczyk-Socha
Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

9:10-9:20
I/2 MIGS, MIBS i BAGS – o co w tym wszystkim chodzi? Współczesna chirurgia jaskry

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka
Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, Warszawa

 9:20-9:30
I/3 Nowe rozwiązania w zastosowaniu jaskrowych implantów drenujących

dr n. med.  Dorota Pożarowska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9:30-9:40
I/4 Nieperforująca głęboka sklerektomia – operacja kontrolowanej filtracji

prof. dr hab. med. Piotr Jurowski
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersytetu Medycznego, Łódź

9:40-9:50
I/5 Leczenie chirurgiczne jaskry wrodzonej

dr hab. n. med. Wojciech Hautz
Klinika Okulistyki, Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

9:50-10:00
I/6 Chirurgia mało inwazyjna czy chirurgia minimalnie inwazyjna: porównanie skuteczności kanaloplastyki ab externo vs iStent w leczeniu jaskry otwartego kąta- obserwacje roczne

dr hab n. med.  Joanna Konopińska, dr n. med.  Kinga Gołaszewska
Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

10:00-10:10
I/7 Współczesne możliwości i wskazania do laseroterapii jako leczenia I oraz II rzutu w jaskrze pierwotnej otwartego kąta

dr n. med. Jaromir Wasyluk1,2, dr Małgorzata Krajewska2
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

10:10-10:20
I/8 Co nowego w diagnostyce jaskry może powiedzieć optyka adaptywna

dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska, dr Alina Szewczuk
Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa

10:20-10:40
Dyskusja

10:40 – 11:00
Przerwa kawowa
11:00 – 12:50

SESJA II

Sesja II ZAĆMA

PREZYDIUM:
prof. dr hab. n. med. Bartłomiej J. Kałużny
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
prof. dr hab. med. Marek E. Prost
dr n. med. Marcin Jezierski
dr n. med. Maria Muzyka-Woźniak

11:00-11:10
II/1 Czego jeszcze nie wiemy o operacji zaćmy?

prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, dr n. med. Wojciech Luboń, dr Wojciech Maruszczyk
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK, Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

11:10-11:20
II/2 Długa kwalifikacja do krótkiej operacji – wewnątrzgałkowe soczewki premium (nie) dla każdego

dr n. med. Maria MuzykaWoźniak
Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM, Wrocław

11:20-11:30
II/3 Czy soczewki przedniokomorowe to przeszłość?

prof. dr hab. n. med. Bartłomiej J. Kałużny
Klinika Okulistyki i Optometrii CM UMK, Bydgoszcz

11:30-11:40
II/4 Monofocal, Monofocal+ czy EDOF? Czy nomenklatura producentów odpowiada rzeczywistym różnicom?
dr Andrzej Dmitriew
Katedra Okulistyki UM w Poznaniu, Klinika reOptis w Poznaniu

11:40-11:50
II/5 PEX – wyznania o wyzwaniach
dr Zbigniew Dyda
Centrum Okulistyczne SUDETY, Świdnica

11:50-12:00
II/6 Negatywne dysfotopsje po operacji zaćmy – problem, który istnieje

dr n. med. Marcin Jezierski
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

12:00-12:10
II/7 Korekcja bezsoczewkowości u dzieci z zastosowaniem soczewki wewnątrzgałkowej Carlevale

prof. dr hab. med. Marek E. Prost
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie

12:10-12:20
II/8 Zastosowanie dekspantenolu w praktyce lekarza okulisty – przypadki kliniczne
dr Paulina Szabelska, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa
Partner wykładu:

12:20-12:40
Dyskusja

12:40 – 14:00
Lunch
12:40 – 13:20

SESJA LUNCHOWA

Sesja Lunchowa
Partner sesji: Lumibird Medical Polska

Zastosowanie C-Stim w okulistyce – czyli o IPL okiem lekarza praktyka
dr Paulina Szabelska, dr Anna Jagielak-Grab, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

14:00 – 15:30

SESJA III

Sesja III SIATKÓWKA

PREZYDIUM:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki
prof. dr hab. n. med. Zofi a Anna Nawrocka
dr hab. n. med., prof. WIML Joanna Gołębiewska
dr hab. n. med. Maciej Gawęcki

14:00-14:10
III/1 Nowości w leczeniu AMD

dr n. med. Magdalena Ulińska
Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, Warszawa

14:10-14:20
III/2 Retinopatia cukrzycowa – jedna przyczyna – różne obrazy chorobowe i postępowanie
prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki, dr n. med. Zofia Nawrocka, prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka
Gabinet Okulistyczny OKULISTYKA NAWROCCY
Klinika Okulistyczna Jasne Błonia Sp. z o.o.

14:20-14:30  
III/3 Nowości w chirurgii plamki

prof. dr hab. n. med.  Zofia Anna Nawrocka
Gabinet Okulistyczny OKULISTYKA NAWROCCY
Klinika Okulistyczna Jasne Błonia Sp. z o.o.

14:30-14:40 
III/4 Jaskra wtórna po operacjach siatkówki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

14:40-14:50
III/5 Ektazje naczyniówki jako jedna z chorób ze spektrum pachychoroid – aktualności
dr hab n. med., prof. WIML  Joanna Gołębiewska, dr Paulina Szabelska
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

14:50-15:00
III/6 Crossover na PDT po terapii mikropulsowej w CSCR

dr hab. n. med. Maciej Gawęcki
Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok w Gdańsku
Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

15:00-15:10 
III/7 Śródoperacyjne OCT – fakty i mity

dr n. med. Sławomir Cisiecki
Centrum Medyczne Julianów, Łódź

Partner wykładu:

15:10-15:30
Dyskusja

15:30 – 16:00
Przerwa kawowa
16:00 – 17:50

SESJA IV

Sesja IV OKLULOPLASTYKA

PREZYDIUM:
dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak
dr n. med. Radosław Różycki
dr Dominika Białas
dr Nabil El-Hindy

16:00-16:10
IV/1 Niedrożność dróg łzowych (PANDO) – DCR/LDCR/EDCR – która metoda jest najlepsza?

dr Nabil El-Hindy
York Teaching Hospital, Leeds Teaching Hospital NHS Trust, York, Wielka Brytania

16:10-16:20
IV/2 Porażenna niedomykalność powieki górnej – jaką terapię wybrać
dr n. med.  Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

16:20-16:30
IV/3 Zespół wiotkiej powieki FES– jak to rozwiązać?

dr Dominika Białas, dr Paulina Szabelska
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

16:30-16:40
IV/4
Antyseptyka w pielęgnacji brzegów powiek
dr Kamila Kucharska
OQlary OQlarki, Warszawa
Partner wykładu:   

16:40 -16:50
IV/5 Dwojenie – dekopensacja zezów u dorosłych. Czy każdy pacjent może być operowany?

dr n. med. Małgorzata Musiorska
Dzięgielewska Instytut Oka, Warszawa
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
Fundacja CU, Warszawa

16:50-17:00
IV/6 LTS – wskazania i technika operacyjna

dr Katarzyna Lepska1,2, dr n. med. Radosław Różycki1,2
1Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
2Centrum Medyczne Orbita w Warszawie

17:00-17:10
IV/7
Zmiany łagodne aparatu ochronnego oka – plazma, krioterapia czy chirurgia?
dr Dominika Białas, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

17:10-17:20
IV/8 Znamię spojówki – kiedy obserwować, a kiedy operować
dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak
Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

17:20-17:30
IV/9 Zastosowanie diatermii LOKTAL w zabiegach okuloplastycznych
dr Dominika Białas
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa
Partner wykładu:

17:30-17:50
Dyskusja