10:00 – 19:50

14 września 2023

CZWARTEK

Wstępny program naukowy, stan na dzień: 06.09.2023 rok. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian.

10:00 – 11:18

SESJA

Sesja Młodych Okulistów – ciekawe przypadki
Partner sesji: Thea
PREZYDIUM:
prof. dr hab. med. Marek Prost
dr hab. n. med., prof. WIML Joanna Gołębiewska
dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
dr n. med. Radosław Różycki
dr n. med. Jaromir Wasyluk
Wykład ekspercki

10:00-10:15
 Bo liczy się czas…korzyści ze stosowania resweratrolu u pacjentów z AMD
dr hab. n. med., prof. WIML  Joanna Gołębiewska
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

Prezentacje przypadków:

10:15-10:22
MO/1 Kseroftalmia u pacjenta z niewydolnością trzustki
dr Paweł Kolman, dr n. med. Jacek Brymerski
Oddział Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie

10:22-10:29
MO/2 Chirurgiczne leczenie wylewu podplamkowego w przebiegu wysiękowego AMD
dr Bartosz Biliński, dr n. med. Agnieszka Nowosielska
Warszawski Szpital Okulistyczny, Warszawa

10:29-10:36
MO/3 Jaskra barwnikowa – studium przypadku
dr Katarzyna Paczwa1, dr Magdalena Rerych1, dr n. med. Jaromir Wasyluk1,2
1Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
2Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

10:36-10:43
MO/4 Zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu ostrej niedrożności tętnicy środkowej siatkówki
dr Paweł Smoliński
Oddział Okulistyczny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10:43-10:50
MO/5 Ropowica oczodołu w przebiegu Covid-19 – obserwacja 2-letnia
dr Mateusz Jacuński, dr Paulina Szabelska, dr Dominika Białas,
dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

10:50-10:57
MO/6 Dirofilarioza oczna opis przypadku

dr Mariana Leskiv, dr Beata Miłońska-Pego
Zespół Oddziałów Okulistyki, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa

10:57-11:04
MO/7 Retinopatia indukowana laserem – opis przypadku
dr Noa Kundzicz-Kaczyńska, prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa
Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii UM w Poznaniu

11:04-11:11
MO/8 Postępowanie w przypadku odsłonięcia zastawki Ahmeda
dr Natalia Rybak, dr n. med. Dorota Pożarowska,
prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11:11-11:18
MO/9 Rozwarstwienie siatkówki u dzieci: Wyzwania diagnostyczne, monitorowanie i leczenie – studium przypadku 
dr Dominka Siemianowska, dr Anna Cebrat, dr Małgorzata Kochana, dr n. med. Małgorzata Woś
Oddział Okulistyki z Pododdziałem Dziecięcym, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

 

11:18 – 11:30
Przerwa kawowa
11:30 – 13:00

SESJA

Sesja Młodych Okulistów – ciekawe przypadki - cd.
Partner sesji: Thea
Wykład ekspercki

11:30-11:45
Terapia nowo rozpoznanej jaskry według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego
dr Małgorzata Krajewska
Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

Prezentacje przypadków:

11:45-11:52
MO/10 Nadciśnienie złośliwe- nowoczesna diagnostyka zmian na dnie oka
Maria Żmijewska1, dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska2
1Studenckie Koło Naukowe „Oko” przy Klinice Okulistyki, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa

11:52-11:59
MO/11 Co robić kiedy standardowa dekompresja kostna w orbitopatii tarczycowej nie wystarcza?
lek. dent. Dominik Szczeciński, lek. dent. Patrycja Ujma, dr Tomasz Gmyrek,
dr n. med. Tomasz Wach, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11:59-12:06
MO/12 Witrektomia 20G z wymianą PFCL na olej silikonowy u 68-letniej pacjentki po krwotoku wypierającym oka lewego
dr Aleksandra Górska1, dr n. med. Sebastian Sirek1,2,
dr hab. n. med. Wojciech Rokicki1,2
1
Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

12:06-12:13
MO/13 Nawrotowe jednostronne surowicze odwarstwienie siatkówki jako pierwsza manifestacja raka płaskonabłonkowego płuc
dr Mateusz Zarzecki, dr n. med. Emil Saeed, dr hab. n. med. Joanna Konopińska
Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

12:13-12:20
MO/14 Modyfikacje oporu odpływu cieczy wodnistej w przetokowych i nieprzetokowych operacjach przeciwjaskrowych
dr Łukasz Macutkiewicz
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12:20-12:27
MO/15 Pacjent po radioterapii jako wyzwanie terapeutyczne w chirurgii okuloplastycznej – prezentacja przypadku
dr Anna Jagielak-Grab, dr Dominika Białas, dr Katarzyna Lepska,
dr Paulina Szabelska, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

12:27-12:34
MO/16 Degradacja  spektrometryczna  sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych w oku pacjenta- analiza przypadków
dr Karolina Korycińska, dr n. med. Agnieszka Cisek 1,2,
dr n. med. Mariusz Spyra1,2
1Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
2Visum Clinic, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rzeszów

12:34-12:41
MO/17
Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki w 30-letniej obserwacji: case report
dr Krzysztof Eder1, dr Paulina Langosz1 , dr hab. n. med. Rafał Leszczyński1 , prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1, 2 
1Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

12:41-12:48
MO/18
Wpływ leczenia Systemem Termicznej Pulsacji na przedoperacyjne pomiary układu wzrokowego u pacjentów z MGD kwalifikowanych do operacji zaćmy – seria przypadków
dr Paulina Szabelska, dr hab. n. med., prof. WIML Joanna Gołębiewska, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

12:48-13:00 Dyskusja

13:00 – 14:00
Lunch
14:00 – 14:45

KURS

 

 

KURS

 

 

KURS

 

 

KURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs 1
Triki udanej belfaroplastyki, zastosowanie radiofrekwencji, współczesne techniki operacyjne

dr n. med. Radosław Różycki / dr Dominika Białas
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

Kurs 2
Jak wybrnąć z powikłań z trakcie operacji operacji zaćmy – witrektomia przednia i tylna

dr n.med. Tomasz Kuc
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

Kurs 3
Szkiełko i oko – refrakcja, optyka, foropter
mgr inż. Andrzej Piotrowski
Wydział Optometrii w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Kurs 4
OCT i AngioOCT – trudne przypadki 

dr hab. n. med., prof. WIML Joanna Gołębiewska
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

15:00 – 15:45

KURS

 

 

KURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

KURS

 

 

KURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs 5
Zastosowanie toksyny botulinowej w okulistyce

dr Katarzyna Lepska
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

Kurs 6
Laseroterapia Nd:YAG: jak bezpiecznie i prawidłowo wykonać kapsulotomię i irydotomię
dr n. med. Jaromir Wasyluk
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

Kurs 7
Nowoczesna terapia MGD  – praktyczne warsztaty z zastosowaniem terapii pulsacji termicznej LipiFLow
dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Partner kursu:

Kurs 8
Mikropulsy w leczeniu chorób siatkówki 
dr hab. n. med. Maciej Gawęcki
Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok w Gdańsku Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

16:00 – 16:45

KURSKURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

A
S

KURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

KURS

Kurs 9
Orzecznictwo w okulistyce
 
dr n. med. Wiktor Stopyra
Szpital Okulistyczny MW-med, Kraków

Kurs 10
MLT i SLT w leczeniu jaskry oczami praktyka
dr Małgorzata Krajewska
Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

Kurs 11
Perymetria – prawidłowa interpretacja klasycznego badania

dr n. med. Jaromir Wasyluk
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

Kurs 12
Podstawy fakoemulsyfiacji – wskazówki praktyczne udanego zabiegu

dr n. med. Marcin Jezierski
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

17:00 – 17:45

KURS

 

 

KURS

 

 

KURS

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

KURS

Kurs 13
Latest algorythms for diagnostics and surgical treatment of BCC
dr Nabil El-Hindy, Wielka Brytania
York Teaching Hospital, Leeds Teaching Hospital NHS Trust, York, Wielka Brytania

Kurs 14
Witreoliza w praktyce 

dr Andrzej Dmitriew
Katedra Okulistyki UM w Poznaniu, Klinika reOptis w Poznaniu

Kurs 15
Badanie okulistyczne małego dziecka – praktyczne wskazówki

prof. dr hab. n. med. Marek Prost
Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Centrum Okulistyki Dziecięcej, Warszawa

Kurs 16
Współczesne wskazania do iniekcji aVEGF, porównanie dostępnych leków i obowiązujące programy lekowe
dr Justyna Mędrzycka1,2/ dr Mariusz Strąk1,3
1Klinika Okulistyczna,Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
2Centrum Medyczne Enel-Med
3Centrum Okulistyczne OPTIMUM, Warszawa

17:45 – 18:15
Przerwa kawowa
18:15 – 18:30
Uroczyste Rozpoczęcie Konferencji

Powitanie gości

18:30 – 19:50

SESJA

Sesja inauguracyjna lotniczo-kosmiczna

PREZYDIUM:
płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki
prof. dr hab. med. Marek Prost
prof. dr hab. n. med. Anna Święch
dr n. med. Radosław Różycki

18:30-18:50
LK/1 Kościuszkowskie kosy – historia jednego znaku

płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki
Dowódca 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego WP, Mińsk Mazowiecki

18:50-19:10
LK/2 Ciężkie życie pilota – symulatory wirówka, komory ciśnień i inne tortury w WIML-u

płk rez. dr n. med. Krzysztof Paweł Kowalczuk
Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego WIML, Warszawa

19:10-19:30
LK/3 Problemy okulistyczne długotrwałych lotów kosmicznych

prof. dr hab. med. Marek Prost
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

19:30-19:40
LK/4 Jak doszło do wynalezienia pierwszej sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej i jaką rolę w tej historii odegrało lotnictwo?

dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
Partner wykładu:

LK/5 19:40-19:50
Diagnostyka siatkówki w kosmosie

prof. dr hab. n. med. Anna Święch
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Partner wykładu: